• Czasy w języku angielskim •

Język angielski, angielszczyzna – język z grupy zachodniej rodziny języków
germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych
oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych,
Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.

W Wielkiej Brytanii i Australii angielski jest de facto językiem urzędowym, jednak
formalnie państwa te nie mają oficjalnie ustalonego języka urzędowego. Podobna
sytuacja jest też w Stanach Zjednoczonych. Angielski należy do oficjalnych
języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach
międzynarodowych. Niekiedy określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości.

Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty do
pewnego stopnia różnią się fonetyką, słownictwem i gramatyką.

Język angielski jest obecnie źródłem zapożyczeń prawie na całym świecie, ale
wcześniej to angielszczyzna tworzona była poprzez wpływ innych języków.
Obecnie ta moda została przyhamowana, ale wciąż stanowi istotny czynnik rozwoju języka.

Źródło: Wikipedia